Abril i els llibres a Sol de Riu.

Llibres .. històries, llegendes, mons, somnis, .... i tot el que tu li vulguis afegir. Aquesta col·lecció de fotografies va dedicada, a tots els que escriuen, a tots els que ens fan viure. .. Núria Miramelsmots, Mariola Nos heu estat part de la inspiració per aqueta sèrie.

 
 Libros .. historias, leyendas, mundos, sueños, .... y todo lo que tú le quieras añadir. Esta colección de fotografías dedicada, a todos los que escriben, a todos los que nos hacen vivir. .. Nuria Miramelsmots, Mariola Nos, habeis sido parte de la inspiración para esta serie